การเดินทางและเวลาเปิด – ปิด ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ร้านTenka Sushi

  : เลขที่ 5/9 หมู่ที่ 1 1 ซอย ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 
  : 095 264 1446  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ